Eerste resultaten Caring Universities bekend

6 november 2020

Caring Universities is een project van de Vrije Universiteit Amsterdam, Universiteit Leiden, Universiteit Maastricht en Universiteit Utrecht. Met het project wordt de mentale gezondheid van studenten van de vier betrokken onderwijsinstellingen in kaart gebracht en worden studenten tools aangeboden om hier zelf mee aan de slag te gaan.

Studentenwelzijn staat hoog op de agenda bij de universiteiten. Daarom werken wij tijdens de coronacrisis nog harder om studenten zo goed mogelijk te begeleiden. Zo is er extra online begeleiding vanuit studentbegeleiders aangeboden, zijn er financiële regelingen getroffen met studenten, is het bindend studieadvies in collegejaar 2019-2020 uitgesteld, zijn er studie- en toetsplekken op de campus gerealiseerd voor studenten die onmogelijk thuis kunnen studeren, en is er op het VU intranet een platform ‘Studeren en Corona’ ingericht met onder andere tips voor het thuis studeren en informatie en online modules over fysieke en mentale gezondheid.

Deze extra voorzieningen en maatregelen lijken aan te sluiten bij de behoeftes van studenten. Uit het eerste jaarlijkse onderzoek van Caring Universities lijken studenten tijdens de coronacrisis meer last te hebben van psychische klachten zoals angst, stress en stemmingsklachten dan daarvoor. Ook geven zij aan last te ondervinden van de pandemie en de genomen maatregelen op het gebied van studievoortgang en geestelijke gezondheid. Hoeveel meer last zij hiervan hebben is lastig te zeggen door verschillende beperkingen van de onderzoeksresultaten. Het responspercentage lag bijvoorbeeld laag op ongeveer 9,6%, waardoor het mogelijk niet representatief is voor alle studenten. Ondanks deze beperkingen nemen de universiteiten het signaal serieus en zoeken ze naar manieren om studenten blijvend te helpen.

Caring Universities wil dit doen door een online programma te ontwikkelen dat specifiek is gericht op de gevolgen van de coronacrisis voor studenten, dat  hen kan helpen hier beter mee om te gaan door hun veerkracht en weerbaarheid te vergroten. Daarbij kan gedacht worden aan aandacht voor de balans tussen studie en privé, het stellen van doelen, aandacht besteden aan jezelf etc. Deze interventie wordt begeleid door daarvoor speciaal opgeleide e-coaches.

Caring Universities biedt op dit moment al een aantal online e-health programma’s aan waarmee studenten laagdrempelig en anoniem zelf met hun psychische klachten aan de slag kunnen. De programma’s worden goed gewaardeerd door de deelnemende studenten, 95% van hen geeft aan erg tevreden te zijn over de modules die Caring Universities aanbiedt.

De volgende vragenlijst zal in collegejaar 2020-2021 naar verwachting medio januari worden verstuurd.

Voor uitgebreidere resultaten verwijzen we naar het rapport in de bijlage.