Resultaten derde meting Caring Universities bekend

30 maart 2022

We zitten al twee jaar in een pandemie met grote gevolgen. Hoewel de meeste maatregelen onlangs zijn versoepeld hebben veel mensen het zwaar, en een belangrijke groep die getroffen is zijn studenten. Caring Universities is een project van de Vrije Universiteit Amsterdam, Universiteit Leiden, Universiteit Maastricht, Universiteit Utrecht, de Erasmus Universiteit Rotterdam, Hogeschool InHolland en de Universiteit van Amsterdam. Met het project wordt de mentale gezondheid van studenten van de zeven betrokken onderwijsinstellingen in kaart gebracht en krijgen studenten inzicht in hun eigen welzijn. Het project biedt ook gratis online programma’s om mentale gezondheid en weerbaarheid te vergroten, inclusief professionele coaching.

Studentenwelzijn staat hoog op de agenda bij de universiteiten. Daarom werken zij tijdens de coronacrisis nog harder om studenten zo goed mogelijk te begeleiden. Uit het derde jaarlijkse onderzoek van Caring Universities, uitgevoerd afgelopen november, lijken studenten nog steeds veel last te hebben van psychische klachten zoals angst, stress en stemmingsklachten. Dit zagen we ook al tijdens onze eerste en tweede metingen gedaan in juni 2020 en januari 2021. Daarnaast geven studenten aan last te ondervinden van de pandemie en de genomen maatregelen op het gebied van studievoortgang en geestelijke gezondheid. Hoeveel last hiervan Nederlandse studenten exact hebben is lastig te bepalen door een beperking van de onderzoeksresultaten. Het responspercentage lag namelijk op 7,2%, waardoor de resultaten mogelijk niet representatief zijn voor alle studenten. Het is aannemelijk dat studenten die zich herkennen in klachten op gebied van mentale gezondheid sneller geneigd zijn de survey in te vullen. Ondanks deze limitatie nemen de universiteiten het signaal serieus en blijven ze zoeken naar manieren om studenten blijvend te helpen.

Caring Universities doet dit onder andere door verschillende online programma’s aan te bieden die specifiek ontworpen zijn voor studenten. Zij kunnen laagdrempelig en anoniem zelf met hun psychische klachten aan de slag. Studenten kunnen hiermee bijvoorbeeld hun stemming verbeteren, stress verminderen, uitstelgedrag tegengaan of hun welzijn vergroten. Deze progamma’s worden begeleid door daarvoor speciaal opgeleide e-coaches en worden goed gewaardeerd door gebruikers. 80% van hen geeft aan tevreden of zeer tevreden te zijn over de programma’s die Caring Universities aanbiedt. Binnenkort zal het aanbod van programma’s uitgebreid worden om o.a. slaap te verbeteren en met prestatiedruk om te gaan.

De volgende vragenlijst zal in collegejaar 2022-2023 naar verwachting in november verstuurd worden. Voor uitgebreidere resultaten verwijzen we naar het rapport.