Resultaten vierde meting Caring Universities bekend

12 juli 2023

Studentenwelzijn is een belangrijke prioriteit voor universiteiten en hogescholen, met name in de nasleep van de coronaperiode en de gevolgen daarvan. Hoewel deze negatieve gevolgen van de pandemie afnemen, kampt een grote groep studenten nog steeds met psychische problemen.

Caring Universities is een consortium waarin de Vrije Universiteit Amsterdam, Universiteit Leiden, Universiteit Utrecht, Universiteit Maastricht, Erasmus Universiteit Rotterdam, Hogeschool InHolland, Hogeschool Rotterdam, Avans Hogeschool en de Universiteit van Amsterdam samenwerken. Binnen dit consortium wordt de mentale gezondheid van studenten van deze negen universiteiten en hogescholen verkend en krijgen studenten gratis tools aangeboden om aan hun mentale gezondheid te werken en hun weerbaarheid te vergroten.

Uit het vierde jaarlijkse onderzoek van Caring Universities dat afgelopen november is verricht, blijkt dat veel studenten stressklachten, slaapproblemen, problematisch uitstelgedrag, stemmingsklachten en angstklachten rapporteren. Dit is vergelijkbaar met de resultaten van een jaar eerder in november 2021, met slechts een afname van 0,7% in stemmingsklachten en een afname van 0,3% in angstklachten. Er is een verschil in gerapporteerde psychische klachten tussen verschillende demografische groepen. Zo rapporteren vrouwelijke studenten, studenten die zich identificeren met andere geslachten, bachelorstudenten en internationale studenten meer psychische klachten (ten aanzien van depressie, angst, stress en slapeloosheid) in vergelijking met respectievelijk mannelijke, master- en Nederlandse studenten.

De respons van de enquête was relatief laag, waardoor de resultaten mogelijk niet representatief zijn voor alle studenten. Meer dan de helft van de studenten die de enquête invulden en geen hulp kregen, meldden belemmeringen te ervaren, zoals hun problemen zelf willen oplossen en niet weten waar ze moeten zoeken naar hulp. Veel studenten hebben dus ondersteuning nodig en worden momenteel niet bereikt. Alle deelnemende hogescholen en universiteiten binnen het Caring Universities-consortium nemen dit signaal zeer serieus en werken continu aan het bieden van brede mentale ondersteuning en het bereiken van meer studenten die hulp willen.

Caring Universities biedt mentale ondersteuning via verschillende online programma’s die speciaal voor studenten zijn ontworpen door klinische en wetenschappelijke experts. Deze zijn laagdrempelig, desgewenst anoniem en onder begeleiding van professionele e-health coaches. Zo kunnen studenten hun eigenwaarde verbeteren, uitstelgedrag tegengaan en meer grip op hun leven krijgen. Deze programma’s worden positief beoordeeld door studenten, waarbij 80% van de gebruikers aangeeft (zeer) tevreden te zijn. Binnenkort worden er nieuwe programma’s gelanceerd voor het omgaan met sociale angst en het verbeteren van sociale relaties.

De volgende enquête wordt naar verwachting in november in het studiejaar 2023-2024 verstuurd. Voor uitgebreide onderzoeksresultaten verwijzen we naar het onderzoeksrapport.